Treatment Fee

แผนกทันตกรรม Dental

ค่ารักษาTreatment บาทTHB
วีเนียร์ คอมโพสิท 
  12 ซี่ขึ้นไป3,000
  6-11 ซี่4,000
  3-5 ซี่5,000
  1-2 ซี่6,000
วีเนียร์ พอสซเลน 
  12 ซี่ขึ้นไป7,000
  6-11 ซี่8,000
  3-5 ซี่9,000
  1-2 ซี่12,000
ฟอกสีฟัน ครบชุด10,000
จัดฟัน เครื่องมือมาตรฐาน 80,000
จัดฟัน เครื่องมือเซรามิก100,000
จัดฟัน แบบใส(สวยงาม สะดวก รวดเร็ว)120,000
ขูดหินปูนเคลือบฟลูออไรด์ 2,000
อุดฟัน1,000-3,000
ถอนฟันหน้า (รวมยาชา+X-Ray+เย็บแผล+ตัดไหม+ยารับประทาน ถ้ามี)1,000
ถอนฟันกรามน้อย (รวมยาชา+X-Ray+เย็บแผล+ตัดไหม+ยารับประทาน ถ้ามี)1,500
ถอนฟันกรามใหญ่ (รวมยาชา+X-Ray+เย็บแผล+ตัดไหม+ยารับประทาน ถ้ามี)2,000
ผ่าฟันคุด (รวมยาชา+X-Ray+เย็บแผล+ตัดไหม+ยารับประทาน ถ้ามี)6,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิกซี่แรก 5,000 ซี่ต่อไปเพิ่มซี่ละ 1,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานยืดหยุ่นซี่แรก 7,000 ซี่ต่อไปเพิ่มซี่ละ 1,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะซี่แรก 18,000 ซี่ต่อไปเพิ่มซี่ละ 1,000
ฟันปลอมทั้งปากสอบถามราคา
รักษารากฟัน7,000-12,000
เดือยฟัน6,000
ครอบฟัน12,000-18,000