Service

ทันตกรรม Dental

วีเนียร์คอมโพซิท

 

คือเคลือบชั้นเปลือกฟันโดยใช้วัสดุคอมโพซิทเพื่อแก้ไขขนาด/รูปร่าง/สีและการจัดเรียงตัวของฟันให้รอยยิ้มดูสดใสสวยงามใช้เวลาเพียง1ครั้ง

วีเนียร์ พอร์ซเลน

 

คือเคลือบชั้นเปลือกฟันโดยใช้วัสดุพอร์ซเลนเพื่อแก้ไขขนาด/รูปร่าง/สีและการจัดเรียงตัวของฟันให้รอยยิ้มดูสดใสสวยงามใช้เวลา2-3ครั้งภายใน3-7วัน

การฟอกสีฟัน

 

คือกระบวนการปรับสีของฟันธรรมชาติให้มีความขาวสว่างเพิ่มขึ้นโดยยังดูเป็นธรรมชาติและไม่ทำลายเนื้อฟัน

จัดฟัน เครื่องมือมาตรฐาน

 

คือการจัดเรียงตำแหน่งฟันให้สามารถใช้งานได้ดีและมีการเรียงตัวสวยงามโดยใช้เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันติดแน่นชนิดโลหะต่างๆในช่องปากโดยต้องพบทันตแพทย์เดือนละ1ครั้ง เพื่อปรับเครื่องมือ ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย2-4ปี

จัดฟัน เครื่องมือเซรามิก

 

คือการจัดเรียงตำแหน่งฟันให้สามารถใช้งานได้ดีและมีการเรียงตัวสวยงามโดยใช้เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันติดแน่นชนิดเซรามิกซึ่งมีความสวยงามกว่าชนิดโลหะในช่องปาก ต้องพบทันตแพทย์เดือนละ1ครั้งเพื่อปรับเครื่องมือใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย2-4ปี

จัดฟันแบบใส

 

คือการจัดเรียงตำแหน่งฟันให้สามารถใช้งานได้ดีและมีการเรียงตัวสวยงามโดยใช้เครื่องมือทางทันตกรรมที่มีการคำนวณโดยคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มความแม่นยำ สะดวก รวดเร็วและสวยงาม

ขูดหินปูน

 

คือการทำความสะอาดขจัดคราบจุลินทรีย์และหินปูน ช่วยลดการอักเสบของเหงือก ควรทำเป็นประจำทุก6เดือน

อุดฟัน

 

คือการซ่อมแซมรอยผุบนผิวฟันให้กลับมาสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม

ถอนฟัน

 

คือการนำฟันที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกแล้วออกไป

ผ่าฟันคุด

 

คือการนำฟันที่ไม่สามารถขึ้นในช่องปากเพื่อใช้งานได้แล้วออกไป

ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิค

 

คือฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิคที่ต้องถอดเข้าออกเป็นประจำทุกวันใช้เวลาทำ2-4ครั้งภายในระยะเวลา7- 10 วัน

ฟันปลอมถอดได้ฐานยึดหยุ่น

 

คือฟันปลอมถอดได้ที่ตกไม่แตกมีขนาดเล็กใช้งานง่ายที่สุด เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องใส่ฟันไม่เกิน2ซี่ในด้านเดียวกัน ใช้เวลาทำ2ครั้งภายในระยะเวลา7วัน

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ

 

คือฟันปลอมถอดได้โครงโลหะมีขนาดเล็กกว่าแบบอะคริลิคและทนทานกว่า อาจมองเห็นตะขอสีโลหะได้ ใช้เวลาทำ2-4ครั้งภายในระยะเวลา7-14วัน

ฟันปลอมทั้งปาก

 

คือฟันปลอมถอดได้สำหรับคนไข้ที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลยใช้เวลาทำ2-5ครั้งภายในระยะเวลา7-14วัน

รักษารากฟัน

 

คือการรักษาฟันผุถึงโพรงประสาทฟันโดยทำให้โพรงประสาทฟันซี่นั้นปลอดเชื้อและสามารถใช้งานได้ต่อไปในช่องปากใช้เวลาทำ1-4ครั้งภายในระยะเวลา1-14 วัน

เดือยฟัน

 

คือการเสริมความแข็งแรงในฟันที่รักษารากฟันเสร็จแล้วโดยใช้วัสดุก่อแกนฟันเป็นตัวยึด

ครอบฟัน

 

คือการนำเอาวัสดุมาหุ้มตัวฟันอย่างถาวรเพื่อเสริมความแข็งแรงให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ